Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace agilní metodiky v podniku 

  Bednařík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje ...
 • Automatizace procesu projektování a programování stroje 

  Boček, Jaromír
  Tato diplomová práce řeší problematiku přenosu informací mezi oddělením projekce elektrického vybavení strojního zařízení a oddělením vývoje softwaru řídicího systému tohoto stroje. Diplomová práce se zaměřuje zejména na ...
 • Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru 

  Trávník, Petr
  Cílem diplomové práce "Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru" je studium agilních metodik a jejich aplikace v praxi. Z agilních metodik se práce detailněji zabývá metodikou Scrum, kterou používá oddělení ...