Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém pro správu licencí software 

    Nejedlý, Jakub
    Tato práce pojedává o vytvoření informaního systému pro správu softwarových licencí. Zadavatelem je společnost Codasip zabývající se výrobou procesorů a s tím souvisejících softwarových nástrojů. Tato firma již disponovala ...