Now showing items 1-3 of 3

 • Informační systém pro zpracování hlášení o chybách 

  Domin, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice testování softwarových aplikací a jejich údržbě.Záměrem této práce je vytvořit aplikaci, která bude pomocným nástrojem nejen při testovánísoftwarových výrobků, ale i při následném ...
 • Modelem řízený návrh konferenčního systému 

  Caha, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelem řízeného návrhu a aplikace simulací v návrhu systémů. V rámci uvedení do problematiky práce diskutuje historii procesu vývoje SW a nastiňuje jeho aktuální stav. Cílem ...
 • Program pro interaktivní sestavování rodokmenů 

  Navrátilová, Eva
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro interaktivní sestavování rodokmenů. Vyvinutá aplikace uživatelům umožňuje importovat a exportovat genealogická data ve formátu GEDCOM, tato data dále upravovat a ...