Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoduchá hra pro platformu FitKit 

    Šubr, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché hry. Tato hra je implementována na platformě FITkit. Je zde popsána implementace softwaru pro mikrokontrolér a implementace hardwaru v programovatelném hradlovém poli.
  • Řešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmů 

    Nezvalová, Leona
    Tato práce se zabývá tvorbou automatického řešení hry Sokoban s využitím gentických algoritmů. Důraz je kladen především na reprezentaci chromozomu, která pomáhá řešit hlavní problémy hry - velikost stavového prostoru a ...