Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizovaný xylofon 

  Seidler, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout obvod schopný ovládání xylofonu. Dále projekt zkoumá možnosti začlenění uživatelského vstupu a jeho následného zpracování. V projektu jsou zvažovány alternativy k jednotlivým ...
 • Bezsensorové polohové řízení solenoidu 

  Keprt, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá určením polohy jádra solenoidu v reálném čase na základě měřeného proudu. Reference polohy z proudu je využívána pro zpětnovazební a přímovazebnířízení solenoidu.K této problematice byly ...
 • Magnetická pole pro biomedicínské experimenty 

  Otýpka, Jan
  V práci se zabývám řešením magnetických polí pro využití v oboru biomedicíny. Toto řešení zahrnuje volbu správného geometrického uspořádání cívky pro generování magnetického pole s homogenním rozložením magnetické indukce ...
 • Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny 

  Walek, Petr
  Práce Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny se ve své první části věnuje léčebnému využití pulzního magnetického pole. Shrnuje léčebné účinky, které má pole interagující s živou tkání a určuje, které ...
 • Využití pulzního magnetického pole pro léčbu DMO 

  Walek, Petr
  Práce Využití pulzního magnetického pole pro léčbu dětské mozkové obrny se ve své první části věnuje léčebnému využití pulzního magnetického pole. Shrnuje léčebné účinky, které má pole interagující s živou tkání a určuje, ...
 • Zařízení pro mechanické zatěžování vzorků 

  Rachůnek, Radek
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a sestrojit zařízení, které bude umožňovat zatěžovat vzorek během ozařování při tomografické zkoušce. První část se věnuje popisu elektromagnetismu a prvků, které jej využívají pro ...