Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání 

    Vlasáková, Martina
    Tato práce se zabývá oblastí komory diferenciálního čerpání environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu, umístěním tlak omezujících clon a vlivem přepážky uvnitř komory. V teoretické části je nejprve popsána ...
  • Audio Mixer Used for Laboratory Measurements 

    Kalina, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
    This project describes the microphone preamplifier which is part of the second channel audio mixing console. In this circuit are used low noise and low THD amplifiers. As an integral part of this project is a design of ...