Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Design Of The Shape Of The Experimental Chamber For The Analysis Of The Pressure Layout In The Differential Pumped Chamber 

  Hájková, Věra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article is based on a study of Dr. Danilatos, where pumping of the differential pumped chamber is solved using the Monte Carlo statistical method. Similar results were obtained using the Ansys Fluent system. Theoretical ...
 • Metody hodnocení únavy materiálu konstrukčních uzlů tlakových zařízení s využitím výsledků numerických analýz 

  Boleloucký, Václav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavové životnosti v okolí konstručního uzlu tlakové nádoby, kde vzniká výrazná koncentrace napětí a je zde předpoklad primárního vlivu na únavu materiálu. Konkrétně se jedná o místo ...
 • Návrh lineárního oscilačního pohonu s vnějším buzením 

  Gärtner, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineárního oscilačního pohonu s vnějším bu-zením. V první části je uveden popis typů lineárních motorů. Dále je součástí také analýza konkrétních lineárních pohonů z patentové databáze. ...
 • Supersonic Flow Measurement Within A Lowpressure Area 

  Bayer, Robert; Hlavatá, Pavla; Bílek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The goal of this paper is to describe the idea of measuring a supersonic gas flow within low-pressure areas in order to describe its behavior and to compare the measurement data with the generally described supersonic gas ...
 • Uplatnění programu SOLIDWORKS Flow Simulation pro chlazení výkonového měniče 

  Matoušek, Patrik
  Práce se zabývá problematikou chlazení výkonových měničů, popisuje dispozici, rozložení a původ tepelných ztát v měniči M50, výrobce ELCOM a.s. Dále popisuje postup při modelování 3D CAD modelu měniče v programu Solidworks. ...
 • Ventilační zařízení 

  Kubovčík, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným vývojom 3D modelov systémov ventilačných veterných turbín, vrátane vývoja regulácii. Boli navrhnuté, vymodelované a popísané tri varianty ventilačných zariadení s cieľom zvýšiť ...
 • Vyhotovení modelu formule 1 metodou rapid prototyping 

  Fibikar, Luboš
  Cílem bakalářské práce je vyhotovení modelu monopostu Formule 1 pomocí grafického software SolidWorks. Konečnou verifikací bude výroba 3D modelu aditivní technologií rapid prototyping s využitím komerčně dostupné metody ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce bylo vytvořit 3D model asynchronního motoru na kterém bude možno provádět teplotní, i jiné simulace ve výpočetním programu Ansys Workbench. Celá práce obsahuje teorii oteplování elektrických stojů, dále ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...
 • Výpočet teplotního pole přípojnicového mostu 

  Měrka, Ivan
  Tato semestrální práce má za úkol teoreticky rozebrat tepelné děje a ztráty v zařízeních vysokého napětí, dále popsat provedení rozváděče typu UniGear ZS1, sestavit počítačový model pro tepelný výpočet stávajícího i ...
 • Výsuvná část VN rozváděče SR12 se stykačem VSC7 

  Sojka, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vývojovom retrofitu – výsuvnej časti pre rozvádzač vysokého napätia. Obsahuje krátku rešerš o rozvádzačoch vysokého napätia, popis metódy retrofitovania a kompletný návrh výsuvnej časti so ...
 • Vývoj regulace ventilačních turbín 

  Kremz, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá konstrukčním vývojem mechanických systémů ventilačních turbín. Cílem práce je zdokonalit vnitřní systém regulace ventilační turbíny a systém odvětrávání vzduchu. Výstupem práce bude model ...