Now showing items 1-7 of 7

 • Akumulace tepla a chladu na bázi PCM 

  Němec, Lukáš
  V první části bakalářské práce se budu zabývat akumulaci tepla a chladu pomocí materiálů s fázovou změnou a také návrhem PCM akumulačního zásobníku. Cílem mého snažení je navrhnout nejideálnější rozestup trubiček v daném ...
 • Energetické hodnocení budov 

  Velísková, Eva
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením budov dle současné platné legislativy. V úvodní části je řešena problematika energetického hodnocení. Další část řeší hodnocení energetické koncepce vzdělávací budovy, ...
 • Heat transfer in rotor stator cavity 

  Šnajdárek, Ladislav; Pospíšil, Jiří; Brázdil, Marian (EPJ Web of Conferences, 2015-05-06)
  This paper presents a procedure for experimental determining the local heat transfer coefficient in the rotor-stator cavity. As an operating medium is used a hot air with various mass flow rate and rotating speed of the ...
 • Návrh skladby ETICS využívající izolační jádro z pórobetonu 

  Machala, David
  Bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem kontaktního samonosného zateplovacího systému s pórobetonovým izolačním jádrem. V textu jsou zpracovány poznatky o systému ETICS, důkladně jsou popsány vlastnosti pórobetonu, ...
 • Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky 

  Pohůnek, Ondřej
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní ...
 • Vytápění pomocí tepelného čerpadla 

  Mikoláš, Petr
  Bakalářská je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se historií, principem funkce a rozdělením tepelných čerpadel a obecným popisem solárních soustav a kolektorů. Druhá část je výpočtová, která se věnuje ...
 • Vývoj nového samonosného zateplovacího systému s ohledem na dynamické namáhání 

  Machala, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem samonosného zateplovacího systému použitelného pro objekty, jejichž zateplení je více či méně problematické. V textu jsou teoreticky zpracované informace o zateplovacích systémech, jejich ...