Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování rušení v síťovém napájení 

    Jirčík, Zdeněk
    Tento semestrální projekt se zabývá návrhem elektronického zařízení pro monitorování napájecí sítě. V teoretické části jsou popsána rušení napájecích sítí, vlastnosti analyzátorů sítě, komunikace a správa souborů na paměťovém ...