Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor hudby a zvukové efekty 

    Vaňků, Nikita
    Cílem práce je zpracovat návrh digitalního syntetizátoru a modulátoru na vestavěném sys- tému. Práce nejdříve existující digitální syntetizéry a modulátory ve vestavěných systémech a následně se věnuje návrhu možného ...
  • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

    Melichar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...