Now showing items 1-6 of 6

 • Control Unit For CubeSat 

  Horký, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The aim of the project was to design a CubeSat control unit. The board is composed of commercial parts yet reliable in the space environment. Because of its benefits, an FPGA was selected as the core of the board. The FPGA ...
 • Grafické demo s vesmírnou tematikou 

  Prajka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického dema bez omezení velikosti za použití OpenGL. Práce implementuje post-processing efekty, jako jsou shadow-mapping, bloom a gaussian blur. Dále popisuje částicové systémy ...
 • Integrování společenského života a urbánní prostorové syntaxe 

  Al-Ibrahim, Najeh Mohammed Mohammed
  Studium prostorové syntaxe a prostorového poznání (vnímání) ukázalo a určilo statistický vztah mezi vlastnostmi prostoru a prostorovým poznáváním (schopnost jednotlivců připomenout a představit si mapu prostoru). Disertační ...
 • Mise vícenásobně použitelné nosné rakety 

  Metelka, Dominik
  Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které jsou také hlavní cíle. Cílem první části je popis mise vícenásobně použitelného prvního stupně nosné rakety. V této části je nejdříve přiblíženo téma znovupoužitelných ...
 • Řídicí jednotka pro CubeSat 

  Horký, Jan
  Cílem práce je návrh univerzální řídicí jednotky pro CubeSat založené na obvodu FPGA. Taková jednotka doposud nebyla komerčně dostupná a navržená jednotka má tak dobrý potenciál zaplnit příslušné místo na trhu komponent ...
 • Vývoj struktury pro efektivní přenos tepla 

  Černoch, Jakub
  Diplomová práce se zabývá teoretickými výpočty a návrhem struktury pro přenos tepla, která je součástí Miniaturizovaného tepelného spínače podle zadaných požadavků Evropské Kosmické Agentury. Základními parametry jsou nízká ...