Now showing items 1-5 of 5

 • Implementace koncového bodu v síti SpaceWire do FPGA 

  Hráček, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem koncového rozhraní standardu SpaceWire, používaného vesmírnými plavidly pro komunikaci mezi palubními zařízeními a systémy. V teoretické části je popsán standard samotný, způsob provozu ...
 • Implementace přijímače a vysílače protokolu RMAP do FPGA 

  Walletzký, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací řadičů protokolu RMAP používaného pro přístup do paměti mezi koncovými uzly sítě SpaceWire. V teoretické části seznamuje se sítí SpaceWire, poté podrobně popisuje protokol RMAP a ...
 • Remote Memory Access Protocol Controller For Spacewire Network 

  Walletzký, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article describes design and implementation of Remote Memory Access Protocol controller, namely the initiator module specified in the ECSS-E-ST-50-52C standard. It provides general description of its architecture and ...
 • Testovací platforma pro board-level testy 

  Ostřížek, Tomáš
  Tato práce se věnuje návrhu testovací platformy pro~monitorování a ovládání vybraných rozhraní při~vývoji pro vesmírné aplikace. Požadavky na~implementaci těchto rozhraní vycházejí z~ECSS, IEEE a TIA standardů rozebraných ...
 • Verifikace koncového bodu v síti SpaceWire 

  Peroutka, Ondřej
  Tématem této bakalářské práce je verifikace SpaceWire IP coru vytvořeného na Ústavu mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně. Práce má 3 hlavní části. V první části práce je stručný ...