Now showing items 1-11 of 11

 • Akustická diagnostika provozních stavů spalovacích motorů 

  Závorka, Dalibor
  Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled metod a současného dostupného vybavení pro akustickou diagnostiku spalovacích motorů. Jsou zde popsány základní principy diagnostiky a akustické diagnostiky spolu s ...
 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Jízdní kolo s elektrickým motorem a benzinovou elektrocentrálou 

  Mička, Dominik
  Cílem této diplomové práce je koncepční návrh a realizace motorového kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. Byla navržena řídicí strategie umožňující dosažení maximální účinnosti spalovacího motoru při ...
 • Moderní metody přeplňování spalovacích motorů 

  Blaha, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na spalovací motory s přeplňováním a jejich porovnání s motory atmosférickými. Jsou zde uvedeny různé druhy přeplňování z hlediska konstrukce, použití, průběhů charakteristických diagramů ...
 • Motokolo se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Mazálek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh řídicího algoritmu, potřebných řídicích a silových obvodů a návrh desek plošných spojů pro již rozpracovaný koncept jízdního kola se spalovacím motorem a elektrickým přenosem výkonu. ...
 • Neúspěšné koncepce spalovacích motorů 

  Martinec, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium neúspěšných koncepcí spalovacích motorů. Udává stručný přehled slepých cest ve vývoji spalovacích motorů, třídí je dle použitých konstrukčních řešení, zároveň vyjmenovává možné ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Vojtěšek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nastíněním historie přeplňování a rozebráním několika hlavních způsobů. Jde zejména o využívání mechanického přeplňování a turbodmychadel, zmínění jejich kladných a záporných stran. Dále ...
 • Přídavný pohon jízdního kola s benzinovým motorem a elektrickým přenosem výkonu 

  Doležal, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout nový výkonový měnič pro motokolo s elektrickým přenosem výkonu. Měnič je řízen mikroprocesorem a řídicí algoritmus je navržen s ohledem na maximální účinnost spalovacího motoru. V práci ...
 • Přímý vstřik benzínu – vstřikovací systém budoucnosti? 

  Smilek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá přímým vstřikem benzínu u spalovacích motorů. Uvádí přehled komponentů vstřikovacího systému. Popisuje jejich stavbu a princip funkce, výhody a nevýhody systému oproti starším způsobům vstřikování. ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...