Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

    Vondráček, Václav
    Cílem této diplomové práce je navrhnout dva různé typy škrticích prvků v sacím potrubí a porovnat jejich vliv na ztráty dynamiky proudění nasávaného vzduchu. Hlavním účelem je porovnání hmotnostního toku pro plně otevřený ...
  • Systémy přímého vstřikování paliva u zážehových motorů 

    Vondráček, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá přímým vstřikováním paliva u zážehových motorů. V jednotlivých kapitolách se dozvíme o principu činnosti vstřikování paliva, seznámíme se s jednotlivými základními částmi a komponenty a ...