Now showing items 1-1 of 1

  • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

    Strnad, Miroslav
    V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...