Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace řídkých reprezentací dat 

    Navrátilová, Barbora
    Cílem této práce je přiblížení problematiky řídké reprezentace dat a ukázka praktických aplikací v oblasti zpracování řídkého signálu. K řešení bylo použito metod z oblasti konvexní optimalizace. Byla řešena úloha odstranění ...
  • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

    Talár, Ondřej
    Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...