Now showing items 1-7 of 7

 • Akcelerace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Gajdoš, Miroslav
  Tato práce se zabývá možností akcelerace šifrovacích algoritmů pomocí rekonfigurovatelných obvodů FPGA a zkoumáním rozdílu rychlosti implementace oproti implementaci softwarové. Práce popisuje základy šifrování a akcelerace ...
 • Generátor funkcí pomocí D/A převodníku FITkitu 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá generováním a detekcí funkcí obdélníkového, sinusového, trojúhelníkového a pilovitého tvaru pomocí D/A převodníku FITkitu. Náplní je také popis komunikačního protokolu PS/2 klávesnice a popis ovládání ...
 • Grafické rozhraní pro průmyslové displeje v obvodech FPGA 

  Drbal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací grafického rozhraní, které umožňuje vykreslování znaků a základní formátování textu na průmyslovém displeji. Toto rozhraní je navrhnuto pro hradlové pole Spartan 3. ...
 • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

  Bartoš, Dušan
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom grafického kontroléru pre FPGA obvod. Popisuje spôsob komunikácie obvodu s monitorom, pamäťou RAM, zadávacím médiom (klávesnicou) a ovládanie systému. Obsahuje popis programu pre generovanie ...
 • Metody částečné rekonfigurace programovatelných struktur 

  Kolář, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi částečné rekonfigurace programovatelných struktur. Teoretická část obsahuje základy metod částečné rekonfigurace FPGA firmy Xilinx a je zpracována pro procesory Spartan 3, Virtex ...
 • Návrh a implementace komponenty pro komunikaci s PCI rozhraním 

  Janoušek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komponenty zprostředkovávající komunikaci s PCI sběrnicí dalším uživatelským komponentám. Návrh je veden tak, aby došlo k výraznému zjednodušení komunikačního protokolu mezi navrženou ...
 • Přídavný displej LCD k laboratornímu přípravku s programovatelným obvodem 

  Pajskr, Jaroslav
  Důležitou součástí číslicového zařízení je rozhraní, kterým uživatel může kontrolovat stav zařízení, případně ho nastavovat. Existuje mnoho způsobů realizace takového rozhraní. Většinou se volí takové řešení, které postačuje ...