Now showing items 1-6 of 6

 • Design interiérové reprosoustavy 

  Sazima, Ondřej
  Cílem bakalářské práce byla analýza a návrh designu interiérové reprosoustavy. Práce je zaměřena na návrh variabilní soustavy, použitelné v téměř jakémkoli interiéru, s možností koncepce regálového nebo sloupového reproduktoru. ...
 • Design reproduktoru 

  Kulich, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je design reproduktorů. Zaměřil jsem se na sestavu reproduktorů typu 2.1, dva satelitní reproduktory a subwoofer. Hlavním cílem tohoto návrhu je jednoduchá přenosnost a nastavitelnost sestavy. ...
 • Design soustavy reproduktorů 

  Drozd, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrh designu reproduktorové soustavy. Z tohoto rozsáhlého tématu se nakonec došlo k zaměření na sloupové reproduktory, s možností přídavného nebo integrovaného sub-wooferu. Ty by měly ...
 • Kompletní návrh třípásmové reprosoustavy 

  Jalový, Michal
  Tato práce popisuje kompletní návrh třípásmové reprosoustavy. V úvodu jsou rozebrány základní teoretické poznatky k pochopení problematiky návrhu reproduktorové soustavy s ohledem na fyziologii slyšení, teorii akustiky, ...
 • Nízkofrekvenční reprosoustava s ozvučnicí z alternativních materiálů 

  Hüttl, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je především rozbor a popis materiálů použitelných pro výrobu ozvučnic a návrh konkrétní nízkofrekvenční reprosoustavy s ozvučnicí z umělého kamene. Pro vysvětlení funkce jsou popsány elektroakustické ...
 • Zesilovač s ochranou reproduktoru 

  Přibyl, Libor
  Předkládaná práce pojednává o problematice poškození reproduktoru vlivem velké výchylky membrány na nízkých kmitočtech. Základním zaměřením je návrh a konstrukce obvodu pro ochranu reproduktoru před tímto druhem poškození ...