Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči 

    Struhař, Michal
    Práce se zabývá problematikou detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči. Jedním z cílů této práce je výběr vhodných parametrizací. Jedná se o krátkodobou energii, funkci středního počtu průchodu signálu nulou, lineární ...
  • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

    Kryške, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...