Now showing items 1-9 of 9

 • Experimentální studium tření umělých kloubních chrupavek 

  Kulíšek, Vlastimil
  K náhradě poškozené kloubní chrupavky se používá mnoho konvenčních materiálů, které začínají být nahrazovány inovativními biomimetickými materiály, které kopírují vlastnosti kloubní chrupavky. Jedněmi z těchto materiálů ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Vláčil, Martin
  Práce se zabývá problematikou využití ultrazvuku k měření vzdálenosti a rychlosti těles. Podrobně rozebírá princip takového měření, možná omezení a úskalí. Je v ní prezentován způsob možného řešení a jeho testování v praxi, ...
 • Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu 

  Zelinka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik ...
 • Návrh komunikace mezi pohybujícími se vozidly 

  Klampár, Marián
  Účelem práce je přiblížení možnosti vzájemné interakce mezi vozidly v běžné dopravě a objasnění nových přístupů v komunikaci za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Práce současně poukazuje na nedostatky ...
 • Návrh, optimalizace a modelování provozních stavů synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru 

  Bláha, Martin
  Tato práce pojednává o možnosti využití metody konečných prvků pro analýzu synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru. Cílem této práce je ověření možnosti používat k efektivnějšímu návrhu synchronních motoru s ...
 • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...
 • Parní turbina 

  Skoupý, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s regulovaným odběrem páry pro spalovnu komunálního odpadu. Nejprve je uvedena historie zařízení využívajících páry jako hybného média, dále následuje popis výpočtového ...
 • Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces 

  Šimara, Eva; Kilnarová, Pavla; Palacký, Jiří; Vašut, Radka (SAGE Publications Ltd, 2020-11-09)
  This paper presents experimental research of the automatic data collection on the characteristics of pedestrians in public spaces. Three case studies in the streets of the pedestrian zone in the centre of Brno, a typical ...
 • Vliv reologie maziv na tloušťku mazacího filmu. 

  Prášilová, Alena
  Mazání je důležitá součást strojírenství, která zajišťuje zvýšení životnosti strojních součástí, zmenšení tření a opotřebení materiálů a vede i ke snižování spotřeby energie. V této bakalářské práci jsou popsány základní ...