Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru 

  Smělík, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat nové komunikační rozhraní pro spektrální analyzátor Seaward EMC Spectrum Receiver, které je místo rozhraní RS 232 připojeno k počítači pomocí rozhraní USB. Tato práce ...
 • Měřicí funkce spektrálního analyzátoru N1996A-503 

  Šoukal, David
  Tématem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. V práci jsou podrobně vysvětleny měřící funkce tohoto přístroje, uvedeny jeho technické parametry a popsány jeho ovládací ...
 • Obslužný SW pro analyzátor HP 89410A 

  Cacek, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného softwaru spektrálního analyzátoru HP 89410A. První část poskytuje přehled vlastností analyzátoru a princip komunikace pomocí sběrnice GPIB, druhá část slouží k uvedení ...
 • Spektrální analyzátor do 500 MHz 

  Čada, David
  Práce se věnuje návrhu spektrálního analyzátoru typu superheterodyn s dvojitým směšováním do kmitočtu 500 MHz, dynamickým rozsahem 90 dB, mezifrekvenčními kmitočty 868,3 MHz a 10,7 MHz. Jsou řešeny jednotlivé bloky ...
 • Spektrální analyzátor N1996A-503 a nejistoty měření 

  Trojan, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. Práce vysvětluje všechny měřicí funkce tohoto přístroje, ovládací prvky a uvádí některé technické parametry. V další ...