Now showing items 1-2 of 2

  • Hlasové ovládání pro robota 

    Hájek, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro hlasové ovládání robota se zaměřením na platformu PR2. Práce popisuje proces rozpoznávání řeči a věnuje se robotickému operačnímu systému pro nějž je určená. ...
  • Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 

    Kryške, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro ...