Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

    Turoň, Martin
    Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...