Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Andrýsková, Jana
  Tato práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a komunikačních nástrojů úklidové společnosti BEDNÁŘ-UH, s.r.o. Pomocí dotazníku bude zjištěna současná spokojenost zákazníků a předloženy návrhy na její zvýšení. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Šromová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků společnosti Contours. Pomocí dotazníkového šetření budou získány údaje o současném stavu spokojenosti a loajality. Výsledkem práce budou navrhnutá řešení ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Matušková, Romana
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem zaměřený na spokojenost zákazníků firmy Wellness studio Zdeňka. Pomocí dotazníku, jako základního nástroje marketingového výzkumu, zjišťuje spokojenost zákazníků s marketingovým ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je, na základě výsledků z provedených průzkumů spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, vytvořit návrhy a doporučení, vedoucí k jejich větší spokojenosti. V teoretické části je především věnována ...
 • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků se zákaznickým centrem 

  Dvořák, Milan
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků se zákaznickým centrem společnosti Zebra Technologies. Na základě provedené analýzy současného stavu je vyselektováno kritické místo, které je možné řešit dostupnými zdroji. ...
 • Návrh na zlepšení vybraných služeb společnosti STUDENT AGENCY s.r.o. 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této bakalářské práce je, na základě výsledků z provedeného průzkumu spokojenosti zákazníků se službami souvisejícími s luxusní autobusovou dopravou, vytvořit návrhy a doporučení pro zlepšení kvality těchto služeb. ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fojtíčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti spokojenosti zákazníků restaurace Burgr´s club. Práce obsahuje teoretickou část, ve které popíši pojmy s ní související. V další části budou provedeny analýzy prostředí a ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Přichystalová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami Wellness hotelu Ohrada. Práce dále obsahuje sestavení dotazníku a jeho následnou implementaci v hotelu. Teoretická část bakalářské ...