Now showing items 1-4 of 4

 • Metodika měření společenské odpovědnosti firem 

  Černohorská, Lenka
  Základní východisko společenské odpovědnosti firem tvoří pochopení a přijetí skutečnosti, že podnik je součástí společnosti, ve které vyvíjí své aktivity. Je mnoho firem, které se chovají na základě dobrovolného plnění ...
 • Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti 

  Skryjová, Jana
  Diplomová práce se zabývá konceptem CSR – společensky odpovědné firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení definic, historického vývoje konceptu společenské ...
 • Společenská odpovědnost podniku 

  Hodovská, Anna
  Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědnosti a její aplikací ve vybrané společnosti. V úvodních částech jsou shrnuty teoretická východiska a používané metodiky. Následují části spojené s analýzami a provedeným ...
 • Vliv recese na uplatňování Corporate Social Responsibility 

  Placier, Klára
  Počátek nového tisíciletí se nesl v duchu vzrůstajícího zájmu podniků o to, aby zastávaly ve společnosti více než jen ekonomickou roli. Tento zájem se jim dařilo naplňovat především prostřednictvím konceptu společenské ...