Now showing items 1-2 of 2

  • Spolupráce veřejné a soukromé sféry ve stavební oblasti 

    Dorušák, Petr
    Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozvádí druhy spolupráce a důvody proč je nebo není těchto druhů spolupráce využíváno. V úvodní části jsem se snažil vysvětlit základní pojmy, které ...
  • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

    Janák, Lukáš
    Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem nové radnice na Nových Sadech v městské části Brno-střed. Nahrazuje tím současnou radnici, která je pro Brno nevyhovující. Hlavním úkolem je území revitalizovat ...