Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • BS sport 

  Pruchnický, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby sportovního zařízení na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Návrh klade důraz na dispoziční řešení včetně zajištění konstrukce pro statické stránce, architektonické, požární ...
 • Centrum sportu 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá zpracováním novostavby sportovního centra v Jeseníku v Olomouckém kraji. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je kompletně podsklepený, dvoupodlažní. ...
 • Sportcentrum Broumov 

  Volf, Josef
  Tématem diplomové práce je novostavba sportovního centra v Broumově na okrajové části historického centra. V návrhu byly kladeny vysoké nároky na vzhled. Je zde použita netradiční fasáda z gabionové předstěny s kombinací ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Flodrová, Helena
  Diplomová práce se zabývá novostavbou sportovně relaxačního centra, situovaného v blízkosti Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, osazený do mírně ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Sportovní centrum 

  Machač, Matěj
  Předmětem zpracování diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby. Navrženou stavbou je Sportovní centrum, které se využívá pro hraní tenisu. Stavba se nachází v katastrálním území Holostřevy, což je malá ...
 • Sportovní centrum 

  Bartoš, Vít
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci sportovního centra. Sportovní centrum je navrženo na pozemku č. 1004/13 v obci Studénka. Sportovní centrum je určeno pro celkem 30 návštěvníků a 2 zaměstnance. Stavba je ...
 • Sportovní centrum 

  Munzar, Daniel
  Předmětem diplomové práce je sportovní centrum. V objektu se nachází tři provozy. Hlavním provozem je sportovní střelnice. Dalšími provozy jsou prodejna zbraní a střeliva a kavárna. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. ...
 • Sportovní centrum 

  Švačková, Tereza
  Diplomová práce Sportovní centrum je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinném pozemku v Lipníku nad Bečvou. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena ...
 • Sportovní centrum 

  Moravec, Jakub
  Diplomová práce je projekt sportovního centra v Brněnské městské části Líšeň. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu. Stavba má členitý půdorys. Hlavní vstup je do 1NP. Hala, které dominuje prosklená fasáda, nemá ...
 • Sportovní centrum 

  Jaroš, Patrik
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Hlučíně. Sportovní centrum má tři squashové kurty, posilovnu, spinning, dva cvičební sály, saunu a bowling s barem. Objekt není podsklepen, má dvě ...
 • Sportovní centrum 

  Kalous, Tomáš
  Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rychnově nad Kněžnou. Objekt je nepodsklepený dvoupodlažní, osazen do mírně svažitého terénu. Budova je navržena ze systému Porotherm se stropními panely Spiroll. ...
 • Sportovní centrum 

  Šlancar, Zdeněk
  Projekt řeší novostavbu sportovního centra v Břeclavi. Objekt má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V suterénu je navržena sauna a technické zázemí objektu. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy sportovní prostory ...
 • Sportovní centrum 

  Rohlena, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt se nachází na rovinatém pozemku v Hradci Králové. Daná lokalita je určena pro stavby a plochy sportovního a ...
 • Sportovní centrum 

  Přibyl, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu sportovního centra ve městě Telč. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Ve své ...
 • Sportovní centrum 

  Vančura, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh sportovního centra. Jedná se o návrh samostatně stojícího objektu s prostory pro horolezeckou stěnu, saunu, masážní místnost, prostory pro fitness, spinning a jógu. Součástí je také bar ...
 • Sportovní centrum 

  Nováková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Humpolecká na parcelách č. 2709/3 a 2709/4. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 14 849 m2. Budova má dvě nadzemní ...
 • Sportovní centrum 

  Janča, Jan
  Diplomová práce „Sportovní centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt sportovního centra je navržen pro 337 osob a skládá se ze samotné dvoupodlažní sportovní haly a přilehlé ...
 • Sportovní centrum 

  Hentschelová, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu samostatně stojícího sportovního centra. Objekt je umístěn na parcele č.1930/48 katastrálního území města Pacov. Jedná se o nepodsklepenou, ...