Now showing items 1-19 of 19

 • Multifunkční sportovní hala - Velké Karlovice 

  Provázková, Petra
  Cílem bylo vytvořit nový prostor pro sport v blízkosti současné základní školy. Objekt je v přímé návaznosti na školu a zároveň odkazuje svými především extriérovými znaky na lidovou architekturu Valasška. Nová sportovní ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly. 

  Bui, Trung Thanh
  Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena za ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Morks, Vojtěch
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení konstrukčních prvků ocelové sportovní haly situované v Liberci. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 42,0 x 31,2 m a výšku 11,7 m. Nosná konstrukce je tvořena sloupy a ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Ceh, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly ve městě Zábřeh na Moravě. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 62,5 metru. Výška haly činí 10 metrů. Nosná konstrukce střechy je vaznicová z tenkostěnných ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Lorenc, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných prvků ocelové sportovní haly v Lužicích. Objekt má půdorysné rozměry 37,12x51 m a výšku 12,8 m. Nosnou konstrukci tvoří příhradové obloukové vazníky, kloubově ...
 • Sportovní centrum 

  Nosek, Martin
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v sousedství sportovního areálu Na Losích na parcelách č. 561/1, 564/17. Pozemky jsou mírně svažité a jejich celková výměra je 12574 ...
 • Sportovní centrum 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v západní části města Zruč nad Sázavou, v lokalitě určené pro stavby a plochy ...
 • Sportovní hala 

  Krátká, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce sportovní haly v lokalitě města Olomouce. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 45 m. Minimální světlá výška haly je 10 m. Nosná konstrukce střechy je ...
 • Sportovní hala 

  Sosna, Martin
  Práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce sportovní haly v Dobrušce. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 33x66 m a výšku 13,42 m. Konstrukční systém se skládá z 12 příčných vazeb, které jsou tvořeny sloupy ...
 • Sportovní hala 

  Padrtka, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci sportovní haly ve městě Bystřice nad Pernštejnem. Objekt je situován v oblasti s výskytem několika dalších sportovišť. Stavba je částečně podsklepena s jedním ...
 • Sportovní hala se zázemím a restaurací, Valašské Klobouky 

  Naiser, Jaromír
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojící sportovní haly se zázemím a restaurací ve Vlašských Kloboukách. Sportovní hala má jedno podlaží částečně zapuštěné pod terénem, obsahuje tribunu pro 340 diváků. Druhá ...
 • Sportovní hala v Bystřici pod Hostýnem 

  Milich, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce Sportovní haly v Bystřici pod Hostýnem. Hlavní nosný systém haly o půdorysných rozměrech 28 x 43,4 m je tvořen ocelovými rámy z válcovaných ...
 • Sportovní hala v Jihlavě 

  Milich, Marek
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce zimního stadionu v Jihlavě o osových půdorysných rozměrech 43x85 m. Návrh byl vypracován ve 3 variantách, kde hlavní nosný systém složený z ...
 • Sportovní hala v Písku 

  Družbík, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce sportovní haly. Návrh je vypracován ve třech variantách podle normy ČSN EN. Práce řeší statické působení této ocelové konstrukce a návrh jednotlivých částí a materiálů ...
 • Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale 

  Šaroun, Vít
  Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah hrací plochy a v zázemí ...
 • Větrání tělocvičny 

  Urban, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá modelováním proudění v CFD programu. Pomocí něhož bude vybraná optimálnější varianta vyústek pro distribuci vzduchu ve sportovní hale. První mode-lovaná varianta bude přivádět čerstvý vzduch pomocí ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Kopecká, Denisa
  Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se návrhem a posouzení víceúčelové sportovní haly pro běžné sporty, obdélníkového půdorysu o rozměrech 36x48m a světlé výšce cca 9m. Hala se nachází v blízkosti centra města Česká ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. Sportovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a ...
 • Využití 3D tisku v TZB 

  Malovaný, Ondřej
  V experimentální části této diplomové práce je zde zhodnocení tlakové únosnosti válcových nátrubků tištěných pomocí 3D tiskárny. V teoretické části této diplomo-vé práce jsou zde nastíněny typy aditivních technologiích se ...