Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

    Zezula, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
  • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní organizace 

    Šášková, Simona
    Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní organizaci TANEČNÍ STUDIO B-FRESH. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního ...