Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 

  Fogl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je analýza spotřeby vody v areálu Fakulty stavební VUT Brno. Hlavní část práce se zabývá analýzou naměřených dat, které jsou zaznamenávány pomocí dataloggeru umístěného na fakturačním vodoměru ...
 • Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu 

  Bohunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce posuzuje možnosti úspory vody v ocelářském průmyslu a jednotlivé metody, které v procesu výroby oceli snižují vodní stopu. Nejprve je představena současná situace v ocelářském průmyslu a klasifikován ...
 • Zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu 

  Kaplan, Jakub
  Cílem mé bakalářské práce je návrh zdravotně technické instalace hygienických zařízení v průmyslu. V teoretické části se zabývám spotřebou vody zejména její úsporou při instalaci vhodně zvolené armatury, respektive jejich ...