Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání nástrojů Seam Forge a Spring Roo 

    Navláčil, Ondřej
    Cílem této bakalářské práce je porovnat nástroje pro rapidní vývoj Spring Roo a JBoss Forge na tvorbě vzorových aplikací, které budou poté nasazeny na aplikační server JBoss AS. Práce v první části popisuje vývoj platformy ...