Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech 

  Ambrožová, Monika
  Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Detekce patologií v EKG záznamech 

  Němec, Radek
  Tato práce se zabývá metodami pro detekci patologií v EKG záznamech. V první části je probrána základní teorie anatomie srdce, elektrokardiografie a jednotlivých srdečních patologií. Druhá část je soustředěna na předzpracování ...
 • Hodnocení biosignálů a kvality přístrojů pro podporu srdce 

  Kalužová, Adéla
  Tato bakalářská práce je ve své první části věnována technickým problémům přístrojů pro srdeční podporu Heart Mate II LVAD a Levitronix, kde se pojednává o součástkách přístrojů, parametrech přístrojů, indikaci a kontraindikaci. ...
 • Hodnocení srdečních arytmií 

  Šromová, Michaela
  Obsahem práce je stručný popis anatomie a elektrofyziologie srdce. Práce dále popisuje elektrokardiogram a různé typy srdečních arytmií s popisem jejich léčby. V další části je uveden návrh programu pro klasifikaci vybraných ...
 • Iontová rovnováha a její vliv na funkci srdce, měření a analýza EKG 

  Štrbková, Lenka
  Podkladem mechanické práce srdce jsou elektrické změny na úrovni srdeční buňky. Tyto elektrické změny jsou primárně ovlivněny rozložením iontů intra- a extracelulárně. Pro fyziologickou regulaci homeostázy iontů v organismu ...
 • Kardiotachometr 

  Čech, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématem srdečního rytmu, jehož monitorování a vyhodnocení je významné pro diagnostiku srdečních dysfunkcí. První část práce je zaměřena na anatomický popis srdce a jeho činnost. Součástí je popsání ...
 • Klasifikace EKG využitím shlukové analýzy 

  Kremličková, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá metodami shlukové analýzy a jejich aplikací na krátkodobé záznamy elektrokardiogramů (EKG). V práci je popsáno srdce a fyziologické vlastnosti srdeční svaloviny, dále jeho elektrické projevy a ...
 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření a zpracování EKG signálu v prostředí LabView 

  Veselý, Petr
  Tato práce, jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zpracování EKG signálu a detekci QRS komplexu. První část je věnována samotnému anatomickému popisu srdce. Vlivem podráždění svaloviny srdce dochází k postupnému stahování ...
 • Měření tepové frekvence 

  Danielová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepové frekvence, jejím monitorováním a vyhodnocením, které je významné pro diagnostiku dysfunkcí srdce. První část práce popisuje anatomii srdce a jeho činnost, dále je zmínka o srdečním ...
 • Návrh kardiostimulátor typu On Demand v LabVIEW 

  Borovičková, Michaela
  Návrh kardiostimulátoru typu On Demand pro výukové účely je navržen a realizován v programovém prostředí LabVIEW. Obsahem práce je obecný popis kardiostimulátorů s rozdělením dle různých kritérií zahrnujících způsob a dobu ...
 • Řízený kardiostimulátor 

  Csekes, Attila
  Diplomová práce se zabývá problematikou kardiostimulace. Popisuje jednotlivé režimy stimulace a rozebere jejich vlastnosti. Popisuje realizaci virtuálního kardiostimulátoru řízeného R-vlnou, který byl vytvořen v programovacím ...
 • Systém měření tepové frekvence s bezdrátovým přenosem dat 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá navržením a zhotovením zařízení, jenž bude použito pro měření tepové frekvence řidiče automobilu. Pro měření srdeční ativity je využit elektrokardiograf. Naměřená data jsou odesílány bezdrátově ...
 • Terapie srdeční synchronizace - hodnocení biosignálů a kvality přístrojů 

  Lipnická, Soňa
  Tato bakalářská práce je ve své podstatě věnována terapii srdeční činnosti, kardiostimulátorům, jejich druhům, využitím, indikacím, kontraindikacím a technickému zpracování přístroje. Součástí práce je také uveden popis ...