Now showing items 1-1 of 1

  • Inspekce práce a její působení v odvětví stavebnictví 

    Rusz, Vojtěch
    Tato práce se zabývá problematikou Inspekce práce ve stavebnictví. Nejprve jsou shrnuty základní pojmy, právní normy a vývoj Inspekce práce v České republice. Poté jsou popsány orgány Inspekce práce, kterými jsou Státní ...