Now showing items 1-6 of 6

 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá transformací postindustriálního areálu Modeta Jihlava, který by měl po skončení nájemní smlouvy společnosti sloužit jako centrum pro veřejnost. Cílem práce je navrhnout fungující areál s takovými ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Leznarová, Kateřina
  Tato práce se zabývá transformací stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě.Řeší také její širší vztahy, dostupnost a začlenění do urbanistické struktury města. Cílem práce je vytvořit multifunkční objekt, ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Trlicová, Martina
  Urbanistická a architektonická studie řešená v rámci bakalářské práce je zaměřena na transformaci bývalé textilní továrny Modeta na multifunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoologické zahrady a v návaznosti na centrum ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je urbanistická a architektonická studie na téma transformace bývalé textilní továrny na polyfunkční areál v těsné blízkosti jihlavské zoo a v návaznosti na centrum města. Úkolem studie je najít ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Fojtová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je architektonická a urbanistická studie transformace stávajícího areálu bývalé textilní továrny Modeta v Jihlavě. Výsledkem je návrh multifunkčního společenského objektu a jeho začlenění ...
 • TRANSFORMACE POSTINDUSTRIÁLNÍHO AREÁLU MODETA JIHLAVA 

  Kotlabová, Anna
  Předmětem zájmu této bakalářské práce je areál textilní továrny Modeta v Jihlavě, který přímo sousedí se zoologickou zahradou. Lokalita Stříbrného údolí okolo řeky Jihlavy nedaleko historického jádra města má velký potenciál ...