Now showing items 1-1 of 1

  • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

    Čejka, Tomáš
    Obsahem práce je rekonstrukce hospodářského dvora z 80. let 19. století. Zemědělské a hospodářské využití areálu již v dnešní době není v centru města žádoucí, proto je třeba najít nové funkční využití. Vzhledem k poloze ...