Now showing items 1-5 of 5

 • Impregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plaveb 

  Chára, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá dočasnou protikorozní ochranou korozivzdorných ocelí pro podmínky zaoceánské přepravy. V teoretické části je nejdříve udělán přehled korozivzdorných ocelí se zaměřením na jejich korozní odolnost ...
 • Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli 

  Kříž, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá korozivzdornými a žáruvzdornými ocelemi. Rešeršní formou pojednává o jejich chemickém složení, tepelném zpracování, struktuře a o možnostech jejich praktického využití v různých oborech. ...
 • Metalografie korozivzdorných ocelí 

  Krystýnová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá metalografií korozivzdorných ocelí. V úvodu teoretické části je krátce shrnuta historie metalografie. Následně jsou zde shrnuty základní poznatky o metalografii, způsobu a metodách přípravy vzorků ...
 • Moderní materiály a technologie pro výrobu zařízení určených k práci v korozivním prostředí 

  Kollár, Pavel
  Tato práce je zaměřená na korozivzdorné oceli, které dnes představují velice zajímavý segment metalurgické výroby jak pro konstruktéry, tak i pro technology. Tato oblast metalurgie se současně stále vyvíjí a pro použití ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí 

  Perončík, Martin
  Bakalářska práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu korozivzdorných ocelí z hlediska označování, chemického složení, fyzikál-ních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...