Now showing items 1-1 of 1

  • Spojitá/dávková výroba v prostředí Industry 4.0 

    Ručka, Petr
    Tato diplomová práce na téma Spojitá/dávková výroba v prostředí Průmyslu 4.0 se zabývá softwary a principy, které jsou navrženy pro diskrétní výrobu a jejich aplikováním na spojitou a dávkovou výrobu. Nejprve byly popsány ...