Now showing items 1-3 of 3

 • Aplikace standardu ISA95 na destilační koloně 

  Lesák, Michal
  Předložená Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci implementace standardu ISA-95 na model destilační kolony. Diplomová práce se skládá ze dvou části, a to z části teoretické a části empirické. V teoretické části jsou ...
 • Použití standardu ISA 95 pro část výrobní linky 

  Horák, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu ISA-95 na vytvořenou výrobní linku. V teoretické části je popsán standard a jeho modely, dále pak jednotlivé zvolené softwary, které pro aplikování standardu byly ...
 • Použití standardu ISA95 na automatizovaném barmanovi 

  Musil, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací standardu ISA 95 na model poloautomatického pracoviště barmana. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá popisem modelů standardu ...