Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů 

    Němec, Michal
    Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace Petriho sítí v oblasti projektování informačních systémů. V rámci projektování jsou popsány základní pojmy, řízení projektu a portfolia, standardy a metodiky projektování. ...
  • Latest Developments in LED Standards 

    Yurtseven, M. Berker; Onaygil, Sermin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
    The LED light sources can be stated as the most promising technology for the last decade from the lighting technology point of view. In order to compare LED chips and LED products from different manufacturers and achieve ...