Now showing items 1-8 of 8

 • Stanovení hodnoty podniku 

  Koplíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku G-mont s.r.o. s využitím výnosových metod oceňování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku a její kategorie, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hromek, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku a teoretickým aspektům jeho oceňování. Pro stanovení hodnoty konkrétního podniku byla zvolena společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost. Na základě teoretických ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Benušová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Malásková, Dominika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Klaclová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Skryjová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KASKO - Formy spol. s r.o. za použití výnosových metod ocenění k datu31. 12. 2014. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů oceňování a popisuje ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic 

  Kypet, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Sherwin-Williams Czech Republic spol. s r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2013. Nejprve je provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. ...
 • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Kašparcová, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě ...