Now showing items 1-10 of 10

 • Dynamická analýza ocelových nádrží s kapalinou 

  Farkasová, Zuzana
  Diplomová práce řeší dynamickou analýzu ocelových nádrží s kapalinou. V práci jsou uvedeny parametry konstrukce a způsob jejich zpracování v programovém systému ANSYS. Pro srovnání jsou vytvořeny tři výpočtové modely, pro ...
 • Dynamická analýza železniční mostní konstrukce 

  Mojrová, Martina
  Náplní práce je určení modálních charakteristik konstrukce mostu přes řeku Dyji nedaleko Břeclavi, a to v prostředí softwaru ANSYS a softwaru AxisVM. Tyto charakteristiky jsou porovnány s výsledky dynamické zatěžovací ...
 • Forenzní analýza malware 

  Král, Benjamin
  Tato diplomová práce popisuje metody a postupy používané při forenzní analýze malware, včetně metod statické i dynamické analýzy malware. S využitím popisovaných metod je poté navrhnut nástroj určený k užívání bezpečnostními ...
 • Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů 

  Kozovský, Daniel
  Táto práca sa zaoberá zásuvným modulom csigsafe pre prekladač GCC. Používa statickú analýzu programov na odhalenie chýb v obsluhe signálov podla normy POSIX. Tento nástroj analyzuje zdrojové súbory v jazyku C a C++. Tento ...
 • Statická a dynamická analýzy ocelové konstrukce 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a statickou a dynamickou analýzou stávající vyhlídkové konstrukce. Jedná se o ocelovou rozhlednu v obci Město Albrechtice, kterou tvoří dvě příhradové věže spojené lávkou. Pro dynamickou ...
 • Statická analýza nosné konstrukce retenční nádrže 

  Kika, Aleš
  Cílem bakalářské práce bylo provést statickou analýzu retenční nádrže. V rámci práce byl vytvořen model v programovém systému ANSYS, definovány všechny zatěžovací stavy a jejích kombinace. A v závěru byly navrhnuty a ...
 • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

  Farkasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...
 • Statická analýza počítačových sítí 

  Hozza, Tomáš
  Některé problémy v konfiguracích síťových zařízení jsou těžko identifikovatelné. Důležitou částí mnoha konfigurací jsou přístupové seznamy, ve kterých konflikty mezi pravidly mohou způsobit mezery v bezpečnostní politice ...
 • Statická detekce malware nad LLVM IR 

  Surovič, Marek
  Tato práce se zabývá metodami pro behaviorální detekci malware, které využívají techniky formální analýzy a verifikace. Základem je odvozování stromových automatů z grafů závislostí systémových volání, které jsou získány ...
 • Vylepšení analýzy živých proměnných pomocí points-to analýzy 

  Raiskup, Pavel
  Jazyky, jako je C, hojně využívají práce s ukazateli. Implemetace dynamických datových struktur vázaných ukazateli a operací nad nimi však není jednoduchá - významně zvyšuje rizika zanášení chyb do zdrojových kódů. Jedna ...