Now showing items 1-3 of 3

 • Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality 

  Chlebounová, Klára
  Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability ...
 • Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE 

  Ježek, Jan
  Předkládaná diplomová práce je vytvořena pro potřeby společnosti IBM konkrétně pro pobočku IBM IDC Czech Republic, s.r.o. Práce se zabývá vývojem statistického modulu pro pracovní databázi TIVOLE za použití programu Lotus ...
 • Using Rough logic for predicting price movements on financial markets 

  Kutnar, Petr (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Financial markets and especially their movements are very difficult to predict. For this reason, it cannot be clearly concluded what market will do. We cannot use basic logical operators such as if A happens, then comes ...