Now showing items 1-2 of 2

  • Generátory náhodných čísel pro kryptografii 

    Matějíček, Jaroslav
    Obsahem této diplomové práce je návrh a statistické testy dvou různých hardwarových generátorů náhodných čísel. Obsahuje také přehled používaných zdrojů entropie, algoritmů používaných pro korekci odchylky od normálního ...
  • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

    Filipová, Petra
    Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...