Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatní se technická kontrola v moderním řízení kvality? 

    Prokop, Josef
    V této bakalářské práci se zabýváme úlohou technické kontroly v podniku. V první části popisujeme nástroje statistického řízení procesů s důrazem na vývojové, bodové, regulační diagramy, Ishikawův diagram, histogramy a ...