Now showing items 1-1 of 1

  • Generátory náhodných čísel pro kryptografii 

    Matějíček, Jaroslav
    Obsahem této diplomové práce je návrh a statistické testy dvou různých hardwarových generátorů náhodných čísel. Obsahuje také přehled používaných zdrojů entropie, algoritmů používaných pro korekci odchylky od normálního ...