Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nákladů na soukromé stavební zakázce 

  Švára, Karel
  Práce se zabývá analýzou nákladů na stavební zakázce, které vznikají při její realizaci. Teoretická část je věnována charakteristice pojmu stavební zakázka, popisuje její druhy, rozdělení, fáze výstavby a možnosti financování. ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Diviš, Michal
  Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Krol, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu investora 

  Prostředník, Tomáš
  Teoretická část se zabývá stavebním trhem. Především se zaměřuje na účastníky stavebního trhu, vztahy mezi těmito účastníky a různé finanční zdroje. Dále se věnuje druhům stavebních zakázek podle různých kritérií. Praktická ...
 • Finanční plán stavební zakázky 

  Kašová, Michaela
  Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Adamcová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování stavební zakázky. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby a její zdroje financování, dále se také zabývá náklady, výnosy a peněžními toky. Část je také ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora 

  Kubešová, Michaela
  Cílem bakalářské práce je finanční plánováni stavební zakázky z pohledu investora. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební zakázka, ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Možnosti financování stavební zakázky z pohledu stavebního podniku 

  Sklenářová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování a realizaci stavební zakázky v konkrétní stavební firmě. Jedná se o oblast, na kterou je v poslední době kladen velký důraz. Proto je nutné tuto problematiku brát na ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky 

  Horáková, Kateřina
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. Teoretická část popisuje obecné definování termínu projektu a pak dále vykládá proces řízení projektů. Následuje praktická část, kde je představena stavební ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Želiar, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá tématem přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku. Úvodní část práce je zaměřená na všeobecnou specifikaci stavebních projektů a termínu, které jsou s nimi spojené. Následně se zaměřuje ...
 • Řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky 

  Šmýdová, Lucie
  Obsahem této diplomové práce je řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky „Intenzifikace čističky odpadních vod Sokolov – I. etapa“. Jsou zde srovnány dvě varianty řízení cash flow zakázky, které se liší smluvními ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba postupovat v tvorbě ceny od nákladů. Abychom mohli mít prosperující stavební podnik, musíme náklady řídit a mít je pod kontrolou. Celá práce je zaměřená ...
 • Řízení stavebních projektů v zahraničí 

  Zedníček, Michal
  Diplomová práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. Stručně popisuje projekt a projektové řízení. Analyzuje zahraniční stavební trh na Balkáně a to konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce 

  Mašková, Pavla
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na členění nákladů, rozpočtování a kalkulaci nákladů, řízení nákladů a charakteristiku stavební zakázky. Cílem je vyhodnocení modelu plánování a řízení nákladů na stavební zakázce ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce a podniku jako celku 

  Průchová, Lucie
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku stavební zakázky, na zdroje financování, průběh financování a členění nákladů. Cílem práce je porovnání způsobů fakturací na konkrétní stavební zakázce a ...
 • Studie proveditelnosti multifunkčního objektu v Humpolci 

  Kulík, Matěj
  Cílem diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti multifunkčního domu v Humpolci a zhodnocení výnosnosti projektu v prvních 30 letech jeho provozu. Zhodnocení projektu obsahuje výchozí finanční analýzu a další ...
 • Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce 

  Ambros, Daniel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími ...