Now showing items 1-18 of 18

 • Diagnostický průzkum mostní konstrukce 

  Houška, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o provedení komplexního průzkumu mostní konstrukce. Tento diagnostický průzkum v prvním kroku slouží jako objektivní zhodnocení stavu mostu pro zpracování dalšího investorského záměru. V ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu objektu rodinného domu 

  Jarnot, Martin
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá stavebně technickým průzkumem. V praktické části je proveden základní diagnostický průzkum na objektu rodinného domu, identifikace a popsání nalezených vad a poruch a ...
 • Hodnocení vad a poruch existujícího objektu 

  Kinclová, Anežka
  Bakalářská práce je stavebně technický průzkum rodinného domu v Omicích, okres Brno – venkov, který slouží k rekreačním účelům. Celý objekt byl zaměřen, zdokumentován a prozkoumán. Po zjištění vad byla teoretická část práce ...
 • Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu 

  Novosad, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky ...
 • Předběžný průzkum a hodnocení budovy před rekonstrukcí 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem zděného objektu s litinovými sloupy. Stavebně technický průzkum byl proveden z důvodů plánované modernizace a přestavby objektu na bytový dům s občanskou ...
 • Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí 

  Větrovcová, Pavla
  Tato bakalářské práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu Vysokopodlažních garáží na ulici Herčíkova v Brně, Králově Poli. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést pro změnu využívání 1. nadzemního podlaží ...
 • Stavebně technický průzkum budovy gymnázia 

  Houška, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává především o stavebně technickém průzkumu gymnázia v Brně – Řečkovicích. Diagnostický průzkum slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace rekonstrukce a nástavby nového podlaží ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této bakalářské práce je diagnostický průzkum železničního klenbového mostu v km 16,019 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí v obci Hulín. Teoretická část práce obsahuje popis stavebně technického průzkumu a ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Blaha, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku průmyslové prefabrikované haly. Teoretická část práce se zabývá možnostmi diagnostiky železobetonu. Navazující praktická část posuzuje materiálové vlastnosti průvlaků a vazníků ...
 • Stavebně technický průzkum rekreačního objektu 

  Pírek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem rekreačního objektu před plánovanou rekonstrukcí. V této práci jsou navrhnuty a následně realizovány diagnostické práce pro hodnocení existujících konstrukcí. Byla ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Bernard, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je diagnostický průzkum železobetonového skeletu. Teoretická část práce se zabývá vlastnostmi železobetonu a jejich zjišťováním pomocí vybraných nedestruktivních, semidestruktivních a destruktivních ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavební průzkum a diagnostika konstrukce se zaměřením na ověření polohy předpínací výztuže prefabrikovaného předpjatého mostu. Teoretická část práce se zaměřuje na železobeton, předpjatý ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části jsou popsány zkoušené vlastnosti betonu a metodika jejich zkoušek použitých v praktické části. Praktická část je věnována ...
 • Stavební průzkum a diagnostika objektu 

  Vítková, Barbora
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum zděných stěn a spojovacího mostu ve Východním příkopu hradu Špilberk. Práce obsahuje teoretické poznatky o stavebně technickém průzkumu a diagnostických metodách a ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Bernard, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části se práce věnuje zkoušeným vlastnostem betonu a metodikou průzkumů staveb, použitých v praktické části. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Blaha, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky ...