Now showing items 1-20 of 22

 • Bytový dům v Praze - stavebně technologická studie půdní vestavby 

  Pražák, František
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologickou studii se zaměřením na půdní vestavbu bytového domu v Praze 6, městské části Bubeneč. Stavebně technologický projekt řeší pro zadanou technologickou etapu ...
 • Novostavba rodinného domu Leština. Stavebně technologická studie. 

  Drábek, Martin
  Cílem bakalářské práce je technologická studie a vybrané technologické předpisy pro Novostavbu vícegeneračního rodinného domu v Leštině u Herálce. Bakalářská práce obsahuje technologické postupy a jejich odpovídající ...
 • Přístavba hotelu Tři Věžičky ve Stříteži - příprava realizace stavby 

  Pupíková, Ingrid
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt přístavby hotelu Tři Věžičky u Stříteže, objekt apartmánů. Práce obsahuje kompletní studii realizace, včetně časového a finančního plánu, posouzení širších vztahů ...
 • Rodinné domy z dřevopanelů, stavebně technologická příprava stavby 

  Drábek, Martin
  Cílem diplomové práce je stavebně technologická studie s technologickými postupy vybraného rodinného domu řešeného metodou výstavby z konstrukčních a systémových panelů na bázi dřeva pro stavbu soustavy 6 rodinných domů v ...
 • Sanace vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku 

  Krutílková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá sanací vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku. Jedná se konkrétně o provedení sanačních omítek a podlah ve spodní stavbě. Na toto téma je zpracován: Časový a finanční plán, technologická ...
 • Silážní žlab Litkovice - stavebně technologická studie 

  Zadák, Petr
  Bakalářská práce řeší části stavebně technologické studie silážního žlabu v obci Litkovice. Pro zadanou stavbu bude zpracována především technologická studie realizace hlavních technologických etap, technická a průvodní ...
 • Stavebně technologická studie etapy hrubé stavby objektu Kasárenský dvůr v Hodoníně 

  Lačňák, Slavomír
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování hlavních etap výstavby objektu Kasárenský dvůr Hodonín. Práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu, technologickou studii realizace hlavních technologických etap hrubé ...
 • Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně 

  Hroch, Pavel
  Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technologický předpis pro provedení základů, svislých nosných ...
 • Stavebně technologická studie nástavby Městského úřadu 

  Langrová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. Pro tyto technologické etapy bude vypracován ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hartenberger, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu, který se nachází ve Svébohově v Olomouckém kraji. Zpracovaná práce se bude týkat především technologické studie ...
 • Stavebně technologická studie přestavby zemědělského objektu 

  Hovorková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie přestavby zemědělského objektu v Králově Lhotě, se zaměřením na provádění nástavby objektu a jeho zastřešení. Pro tyto technologické etapy ...
 • Stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči 

  Vopršalová, Tereza
  Cílem bakalářské práce je stavebně technologická studie přístavby domu pro seniory v Proseči. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu, technologickou studii realizace technologických etap stavby, časový ...
 • Stavebně technologická studie stavby Jezdeckého areálu Lazce 

  Kochaňová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií jezdeckého areálu Lazce v Olomouci, se zaměřením na provádění hrubé stavby jízdárny. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Areál bude sloužit pro ...
 • Stavebně technologická studie stavby penzionu v Třeboni 

  Hanzlovská, Nikola
  Předmětem této bakalářská práce je technologická studie pro penzion v Třeboni v ulici Chelčického. Ze zpracovávané dokumentace se bude jednat především o technologickou studii realizace hlavních technologických etap pro ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu s Autoservisem 

  Vaněk, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologické studie pro objekt Rodinný dům s autoservisem na ulici Starozuberská v Zubří. Obsahuje hlavní technologické etapy pro daný objekt, časový a finanční plán, ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav městského úřadu 

  Česlík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí technologické studie rekonstrukce a nástavby Městského úřadu v Krnově na Vodní 1, se zaměřením na provádění podlah a fasády. Pro celou stavbu bude vypracován časový plán, ...
 • Stavebně technologická studie výstavby bytového domu ve Vyškově 

  Zahrada, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování vybraných částí stavebně technologické studie novostavby bytového domu ve Vyškově v ulici Sídlištní. Hlavní obsahová náplň je tvořena především technologickou studií realizace ...
 • Stavebně technologická studie výstavby horského penzionu 

  Cabák, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt dřevostavby penzionu v Karlově pod Pradědem, se zaměřením na výrobu, montáž a osazení dřevěných montovaných stěn. Dále se bude jednat především ...
 • Stavebně technologická studie výstavby rodinného domu 

  Říha, Tomáš
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních prací novostavby rodinného domu v ulici Tikovická 82 obce Ořechov u Brna. Součástí práce je detailnější popis etapy vyhotovení stropní konstrukce ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy 

  Lačňák, Slavomír
  Diplomová práce se zabývá výstavbou hlavních technologických etap objektu administrativní budovy Vídeňská v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologickou studii, technologické předpisy, návrh stavebních strojů a ...