Now showing items 1-20 of 21

 • Autosalon 

  Smrčka, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. Autosalon se nachází v Brně. Konstrukce je tvořena z trubek a válcovaných profilů. Šířka objektu je 36,5m, délka 42m a výška v nejvyšším ...
 • Multifunkční centrum v Opavě 

  Ptáček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažního multifunkčního centra v Opavě. Komplex je tvořen třemi dílčími objekty o třech a pěti podlažích o celkovém půdorysném rozměru 48m x 82,27m. Pětipatrový ...
 • Návrh a posouzení ocelové konstrukce 

  Svoboda, Radek
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce průmyslové budovy pro úpravu sklářského písku. Budova má půdorysný rozměr 12,0 x 12,0 metrů a výšku v hřebeni střechy 15,6 metrů. Rozvržení jednotlivých prvků ...
 • Návrh nosné ocelové kontrukce zastřešení bazénu Blansko 

  Pernica, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce střechy městského krytého bazénu v Blansku. Konstrukce střechy je řešena jako náhrada stávající ocelové konstrukce tvořící součást celého objektu lázní, jehož nosnou ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Lička, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem nosné konstrukce jízdárny, která bude realizována na Opavsku a to v obci Albertovec. Jedná se o halu, která má sloužit jezdeckým soutěžím. Rozměry vnitřní jezdecké plochy činí 20x60 m. Samotná ...
 • Novostavba polyfunkčního objektu na ulici Jana Babáka, Brno 

  Kolářová, Eva
  Projekt má za cíl ověřit možnosti návrhu rozsáhlých budov z hlediska trvale udržitelné výstavby. Účelem bylo navrhnout energeticky úsporný víceúčelový objekt, který bude mít minimální negativní vliv na ŽP. Upřednostňuje ...
 • Objekt výzkumného centra v Brně - příprava realizace stavby 

  Dvorník, Pavel
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu kampusu Masarykovy university v Brně, pavilonu A29. Tento objekt bude sloužit jako výzkumné centrum. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, ...
 • Ocelová konstrukce skladovacího objektu 

  Ďureje, Andrej
  Obsahom bakalárskej práce je návrh oceľovej konštrukcie skladovacieho objektu a jeho statické posúdenie. Konštrukcia haly je riešená ako dvojlodná. Pôdorysné rozmery haly sú 50 x 60 m. Konštrukcia je tvorená rovinnými ...
 • Oceňování ocelových konstrukcí 

  Charvát, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá oceňováním ocelových konstrukcí z pohledu investora. V dnešní době existuje celá řada ocelových konstrukcí, jejichž výroba se částečně provádí v dílně, tzv. mostárně a zbytek montáže je provedeno ...
 • Odletová hala 

  Čech, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu odletové haly letiště. Jedná se o vaznicovou soustavu tvořenou pultovými příhradovými vazníky zakřiveného tvaru s převislými konci, které ...
 • Patrová administrativní budova 

  Tomeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem patrové administrativní budovy z oceli S420, S355, a betonu C25/30 s výztuží B500B. Administrativní budova je sloupového typu s železobetonovými spřaženými stropy. Budova je ještě vybavena ...
 • Pavilon šelem v zoologické zahradě Lešná 

  Petrík, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je zpracovaný návrh ocelové konstrukce pavilonu ve tvaru kulových segmentů. Pavilon má výstavní účel jako součást zoologické zahrady Lešná a je určený pro africké šelmy. Návrh splňuje ...
 • Skladovací hala 

  Filip, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce objektu skladovací haly ve Vyškově. Hala má rozpon 36 m, délku 48 m a světlou výšku 6 m. Jedná se vaznicovou soustavu se sedlovými příhradovými rámy. ...
 • Statický přepočet ocelového mostního provizoria ŽM 30 

  Tomčíková, Lucie
  Náplní bakalářské práce je statický přepočet dvou variant ocelového mostního provizoria ŽM 30, první varianta má rozpětí 18 m, druhá varianta rozpětí 30 m. Cílem výpočtu varianty o rozpětí 18 m je také porovnání s výsledky ...
 • Vícepodlažní budova 

  Zaikin, Danil
  Předmětem diplomové práce byl návrh vícepodlažní administrativní budovy. V příčném směru budova byla navrhnuta jako trojtrakt 6,0+4,0+6,0 = 16 m. V podélném směru 9x6,6 m = 59,4 m. Konstrukci navrhnuta pro oblast Brno. ...
 • Vícepodlažní budova 

  Cmajdálková, Alžběta
  Předmětem této diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce vícepodlažní budovy. Konstrukce je navržená pro oblast Brno. Přesněji se jedná o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54 x 15 m a ...
 • Vícepodlažní budova 

  Jetonický, Pavel
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o osmipodlažní budovu s půdorysnými rozměry 54x15m. Návrh je řešen ve třech variantách. V jedné z nich se ...
 • Vojenské muzeum v Králíkách - stavebně technologický projekt 

  Kucsera, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na Vojenské muzeum v Králíkách. Tuto stavbu zpracovává na základě prvotního návrhu projektanta. Z tohoto důvodu bylo nutné řešit během zpracovávání práce některé technické problémy, dopravu ...
 • Výroba mostního bednění PREWAG 

  Chalupa, Karel
  Diplomová práce obsahuje návrh výrobní dokumentace nutné pro výrobu ocelového svařence PREWAG. Zabývá se konstrukčním provedením, návrhem svarů, technologickým a svařovacím postupem výroby. Obsahuje vybranou výkresovou ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Michálek, Vojtěch
  V diplomové práce je vypracován návrh zastřešení víceúčelového sportovního objektu o půdorysných rozměrech 35x48m, maximální výškou 16m. Konstrukce je uvažována pro oblast Brno. Návrh zastřešení je vypracován ve dvou ...