Now showing items 1-7 of 7

 • Codebook Code Division Multiple Access Image Steganography 

  Levicky, D.; Surin, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  In this paper, a new modification of spread spectrum image steganography (SSIS) is presented. The proposed modification of SSIS hides and recovers a message of substantial length within digital image while maintaining the ...
 • Demonstrátor šifrátoru z Lego Technic 

  Jančík, Jakub
  Bakalářská práce primárně pojednává o mechanickém šifrování. Hlavním úkolem práce bylo sestavení demonstrátoru šifrátoru za použití stavebnice LEGO Technic, umožňující polyalfabetické substituční šifrování. Teoretická část ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Mazánek, Antonín
  Tato bakalářská práce seznamuje s vědní disciplínou steganografie. Uvádí její dávnou i podstatně bližší historii, zmiňuje její současné využití a nastiňuje možné směry, kterými by se mohla steganografie v budoucnu vydat. ...
 • Digitální textová steganografie 

  Nodžák, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo se seznámit s digitální textovou steganografií, s metodami sloužící pro ukrývání textu, naimplementovat vlastní nebo již existující metody a nakonec srovnat dosažené výsledky těchto metod. ...
 • Program pro skrývání dat v obrazových souborech 

  Morkus, Filip
  V této diplomové práci je postupováno od popisu základů a vzniku steganografie, jejích metod a účelu. Následuje detailní popis souborů typu BMP, do kterých bude prováděno skrývání dat. Struktura souboru je rozebrána do ...
 • Steganografie 

  Podhorský, Jiří
  Tento bakalářský projekt se zaměřuje na steganografii a prezentuje nové modifikace známých metod steganografie a jejich implementace. Též prezentuje implementaci adaptivní metody pro srovnání, metody "sousedů". Obě tyto ...
 • Universal Image Steganalytic Method 

  Banoci, V.; Broda, M.; Bugar, G.; Levicky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  In the paper we introduce a new universal steganalytic method in JPEG file format that is detecting well-known and also newly developed steganographic methods. The steganalytic model is trained by MHF-DZ steganographic ...